Aktuálne výzvy

Našou víziou je vytvoriť tím pre canisterapiu.

Canisterapia je jedna z foriem aminoterapie alebo terapie za pomoci zvierat,ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú , psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa najmä ako pomocná psych-terapeutická metóda v situáciach, kde iné metódy nie sú účinné, alebo kde ich nemožno použiť.
Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie psychologických, citových či socialno-integračných problémov.V otázke fyzického zdravia canisterapia motivuje pri rehabilitáciach a povzbudení imunity.

Ďakujeme našim partnerom

Partnerské firmy ktoré nám pravideľne pomáhajú. ĎAKUJEME!