Vaša pomoc

Finančné dary

Prosíme podporte nás! Aj 1 € môže pomôcť.

Finančné dary budú použité na:

– Kúpu potravín a nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi.
– Príspevok na pohonné hmoty na zvoz a rozvoz darov.
– Na podporu vzdelávania, kultúry a športu
– Na podporu canistoterapie tímu

Transparentný účet Gama

IBAN
SK26 0900 0000 0051 8342 9469
BIC SWIFT kód
GIBASKBX

ĎAKUJEME!

Dve percentá

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste

Slovenské združenie gama
Adresa: 90062 Kostolište 157
IČO: 53489241
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 8342 9469

Hmotné dary

Robíme pravidelné zbierky šatstva, hračiek a hlavne trvanlivých potravín.

PROSÍME, ak sa rozhodnete darovať veci, v prvom rade myslite na to, že chcete pomôcť a nie sa zbaviť vecí, niekedy vhodných do koša.

NEŽIADAME nové veci, ale to, aby boli funkčné a čisté. Použité spodné prádlo a ponožky neprijímame!

ZBIERAME sezónne oblečenie, nakoľko nemáme veľké skladové priestory.

RIADIME sa heslom „Aj málo je niekedy viac“.

ĎAKUJEME!

Partnerstvo

Máme sponzorské firmy ,ktoré nám pravidelne pomáhajú.

PRIDAJTE SA K NIM!

Ak máte prebytočné potraviny, drogériu či textil, ktoré nemôžete distribuovať k predaju, prosíme, darujte nám ich na charitatívne účely.

ĎAKUJEME!

Ďakujeme našim partnerom

Partnerské firmy ktoré nám pravideľne pomáhajú. ĎAKUJEME!