2% z dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre naše o.z.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste

Slovenské združenie gama
Adresa: 90062 Kostolište 157
IČO: 53489241
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 8342 9469

Ďakujeme našim partnerom

Partnerské firmy ktoré nám pravideľne pomáhajú. ĎAKUJEME!